Ważne dokumenty MP89

Profil przedszkola

Wizja Przedszkola


 

  Chciałybyśmy, aby dzieci czuły się w przedszkolu jak w domu, mogły rozwijały swoje indywidualne zainteresowania, poprzez poszukiwanie, działanie odkrywały świat, traktowały drugiego człowieka po partnersku i z wzajemnym szacunkiem.  Dbały o swój rozwój fizyczny i prawidłową postawę ciała.

  Dlatego też pragniemy współpracować z najbliższym środowiskiem dziecka, prezentować jego umiejętności na forum uroczystości przedszkolnych i nie tylko. Prowadzić zajęcia kompensacyjno- korekcyjne.

 Wierzymy, że Wasze dzieci poprzez nasze działania rozwiną swoją osobowość, zaspokoją potrzebę poznania otaczającego ich świata, sprecyzują swoje zainteresowania, wykształcą odpowiednie nawyki. Będą tolerancyjne i życzliwe wobec innych, osiągną umiejętności niezbędne w życiu szkolnym i dorosłym.

       W wyniku wspólnych oddziaływań pragniemy zachęcić rodziców, aby aktywnie uczestniczyli w przedsięwzięciach przedszkola, natomiast dzieci rozwijały swoje i indywidualne zainteresowania zaspakajając potrzebę poznania otoczenia pod kierunkiem fachowej kadry pedagogicznej.


 

Przedszkole nr 89 jest przedszkolem cztero - oddziałowym mieści się  w Katowicach – Ligocie przy ulicy Zadole 26 a.

  Jest to budynek wolno stojący, wybudowany na potrzeby przedszkola, otoczony  dużym ogrodem.

 Zajęcia prowadzone są w czterech grupach wiekowych:

           * Misie: dzieci 3-letnie

    *Pszczółki: dzieci 4-5 letnie

     * Słoneczka: dzieci 5-6-letnie

*  Sowy: dzieci 6-letnie

    Każda grupa posiada swoją przestronną, słoneczną salę połączoną z  łazienką, do dyspozycji dzieci jest również sala gimnastyczna, sala do zajęć rytmicznych oraz sala   do nauki języka angielskiego. Na placówce znajdują się również pokój nauczycieli specjalistów (psychologa  i logopedy), duża szatnia, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze oraz kuchnia.


 

  Zapewniamy opiekę i prowadzimy działalność dydaktyczno – wychowawczą  od  poniedziałku do piątku w godzinach  od  6 00  -   17  00


 

Nasze Przedszkole stwarza możliwości wszechstronnego wspomagania  i  ukierunkowania indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami intelektualnymi  oferując:

- zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka,

 - zajęcia specjalistyczne z psychologiem, logopedą i rehabilitantem,

 - zajęcia umuzykalniające,

- zajęcia z języka angielskiego,

- zajęcia z Judo,

- religia dla zainteresowanych,

- zajęcia rozwijające wrażliwość estetyczną i aktywność twórczą  poprzez  cykliczny udział w przedstawieniach teatralnych i koncertach muzycznych,

   - dobre przygotowanie do szkoły przez stworzenie sytuacji  edukacyjnych  

  usprawniających biegłość w posługiwaniu się znakiem, słowem, liczbą, w poznaniu i zmienianiu siebie i świata,                            

   - bogato wyposażoną bazę lokalową,

  - smaczne posiłki przygotowane zgodnie z wymogami dietetycznymi. Dzieci otrzymują  w  czasie pobytu w przedszkolu trzy posiłki: śniadanie, obiad oraz podwieczorek.


 


 


 

 

 


 


 


 


 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 89 w Katowicach
    Miejskie Przedszkole nr 89
    40-719 Katowice
    ul. Zadole 26a
  • 32 25 45 760;

Galeria zdjęć