Pszczółki

RAMOWY PROGRAM DNIA

 

Grupa „PSZCZÓŁKI” liczy 25 dzieci.

Jest to grupa do której uczęszczają dzieci 4 letnie.

W grupie realizowane są zadania wg programu edukacji przedszkolnej

wspomagającej rozwój aktywności dzieci
 

 

WYCHOWAWCY: mgr Magdalena Kania

                   mgr Anna Balla

                              


 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE

Godziny pracy grupy:6.00 – 16.00

Podstawę programową realizujemy w godzinach 7.00 – 14.00

 

PORANEK  6.00 – 8.00

- schodzenie się dzieci

- zabawy integrujące, rozwijające pomysłowość i twórczą inicjatywę dzieci

- ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe


 

ŚNIADANIE   8.00 – 9.30

- realizacja zadań i treści programowych

- ćwiczenia kształcące sposzczegawczość, uwagę, umiejętności kojarzenia, sprawność manualną

- ćwiczenia oddechowe,językowe,ruchowe,taneczne, poranne

- wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania


 

ZAJĘCIA PROGRAMOWE  9.30 – 12.00

- realizacja zadań edukacyjno – wychowawczych zgodnie z podstawa programową w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowane do możliwości dziecka (działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna)

- swobodne zabawy na placu zabaw , spacery,wycieczki, zabawy sportowe

- zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci

- zajęcia z j. angielskiego ( środa)

- katecheza dla zainteresowanych (poniedziałek)

- wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku


 

OBIAD  12.00 - 12.30

- usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przezwyciężanie uprzedzeń, przyzwyczajenie do zdrowego żywienia


 

POOBIEDNI RELAKS   12.30 -14.00

- wyciszanie dzieci za pomocą wybranych  technik relaksacyjnych

- praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, praca w małych grupach

- zabawy w sali lub ogrodzie


 

PODWIECZOREK   14.00 – 14.30

- wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku


 

WSPÓLNE I INDYWIDUALNE FORMY PRACY Z DZIEĆMI   14.30 –16.00

- aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali

- pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności

- tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój indywidualnych cech

- udział w ćwiczeniach korekcyjno – kompensacyjnych i zajęciach dodatkowych

- rozchodzenie się dzieci

- kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb

 

harmonogram zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów:

- wtorek- psycholog 

- wtorek- logopeda

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 89 w Katowicach
    Miejskie Przedszkole nr 89
    40-719 Katowice
    ul. Zadole 26a
  • 32 25 45 760;

Galeria zdjęć