Nawigacja

Certifikaty potwierdzające jakość pracy naszego przedszkola

Nasze osiągnięcia sportowe

Sobota 25.04.2015

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący:Katarzyna Głos

Skarbnik:Agnieszka Nowak

Członek; Beata Kuś 

Członek; Agata Bołdys

Konto Rady Rodziców

87124013301111000023197707

Dzień otwarty

                               17 marca.2015r,godz. 15.00-16.00

Dzień Otwarty w przedszkolu- zapraszamy rodziców przyszłych przedszkolaków do poznania budynku przedszkola, zwiedzanie sal zabaw, szatni, łazienek. Udzielanie odpowiedzi na pytania dzieci i rodziców.

Witamy na stronie Miejskiego Przedszkola nr 89

Dajcie dzieciom słońce, żeby łez nie było, Dajcie dzieciom słońce,dajcie dzieciom miłość. 

  Dajcie dzieciom słońce,całe słońce z nieba, Żeby mogły tańczyć, mogły śpiewać.

                                                             Wanda Chotomska

 
 
 • ZAPISY DO PRZEDSZKOLA 2015/2016

  Szanowni Państwo!

  Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2015/16, odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7) oraz uchwały nr VI/110/15 Rady Miasta Katowice z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli i oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, przy wsparciu systemu elektronicznego NABO

 • Przedszkolaki żegnają zimę z Marzanną

  Dnia 23.03. 2015r wszystkie przedszkolaki z naszego przedszkola będo żegnać zimę. Prosimy odpowiednio ubrać dzieci na spacer. Dziękujemy.

 • Opłaty za przedszkole

  Przypominamy, że opłaty za przedszkole dokonujemy za miesiąc z góry do 10-tego każdego miesiąca.

  Wysokość opłat określona jest na podstawie:  Uchwały Rady Miasta Katowice Nr LII/1247/14 z dnia 30 lipca 2014 r., w sprawie ustalenia opłat  za  świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 r.  poz. 4254)

Wiadomości

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 89 w Katowicach
  Miejskie Przedszkole nr 89
  40-719 Katowice
  ul. Zadole 26a
 • 32 25 45 760; 32 25 21 505
  fax: 32 25 21 505

Galeria zdjęć