Nawigacja

Certifikaty potwierdzające jakość pracy naszego przedszkola

Nasze osiągnięcia sportowe

Sobota 29.08.2015

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący:Katarzyna Głos

Skarbnik:Agnieszka Nowak

Członek; Beata Kuś 

Członek; Agata Bołdys

Konto Rady Rodziców

87124013301111000023197707

Witamy na stronie Miejskiego Przedszkola nr 89

Dajcie dzieciom słońce, żeby łez nie było, Dajcie dzieciom słońce,dajcie dzieciom miłość. 

  Dajcie dzieciom słońce,całe słońce z nieba, Żeby mogły tańczyć, mogły śpiewać.

                                                             Wanda Chotomska

 
 
 • Harmonogram naboru na rok szkolny 2015/2016


  Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2015/16, odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7) oraz uchwały nr VI/110/15 Rady Miasta Katowice z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli i oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, przy wsparciu systemu elektronicznego NABO.

 • Opłaty za przedszkole

  Przypominamy, że opłaty za przedszkole dokonujemy za miesiąc z góry do 10-tego każdego miesiąca.

  Wysokość opłat określona jest na podstawie:  Uchwały Rady Miasta Katowice Nr LII/1247/14 z dnia 30 lipca 2014 r., w sprawie ustalenia opłat  za  świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 r.  poz. 4254)

Wiadomości

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 89 w Katowicach
  Miejskie Przedszkole nr 89
  40-719 Katowice
  ul. Zadole 26a
 • 32 25 45 760; 32 25 21 505
  fax: 32 25 21 505

Galeria zdjęć