Nawigacja

Certifikaty potwierdzające jakość pracy naszego przedszkola

Nasze osiągnięcia sportowe

Wtorek 30.06.2015

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący:Katarzyna Głos

Skarbnik:Agnieszka Nowak

Członek; Beata Kuś 

Członek; Agata Bołdys

Konto Rady Rodziców

87124013301111000023197707

Festyn Rodzinny

Zapraszamy całe  rodziny na coroczny festyn rodzinny, który w tym roku odbędzie się 27.05.2015

Wycieczka

W dniu 09.06.2015r  wyjeżdżamy całym przedszkolem do "Leśnego parku  niespodzianek"

Witamy na stronie Miejskiego Przedszkola nr 89

Dajcie dzieciom słońce, żeby łez nie było, Dajcie dzieciom słońce,dajcie dzieciom miłość. 

  Dajcie dzieciom słońce,całe słońce z nieba, Żeby mogły tańczyć, mogły śpiewać.

                                                             Wanda Chotomska

 
 
 • Harmonogram naboru na rok szkolny 2015/2016


  Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2015/16, odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7) oraz uchwały nr VI/110/15 Rady Miasta Katowice z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli i oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, przy wsparciu systemu elektronicznego NABO.

 • Opłaty za przedszkole

  Przypominamy, że opłaty za przedszkole dokonujemy za miesiąc z góry do 10-tego każdego miesiąca.

  Wysokość opłat określona jest na podstawie:  Uchwały Rady Miasta Katowice Nr LII/1247/14 z dnia 30 lipca 2014 r., w sprawie ustalenia opłat  za  świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 r.  poz. 4254)

Wiadomości

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 89 w Katowicach
  Miejskie Przedszkole nr 89
  40-719 Katowice
  ul. Zadole 26a
 • 32 25 45 760; 32 25 21 505
  fax: 32 25 21 505

Galeria zdjęć