Nawigacja

PartnerzyCertyfikaty potwierdzające jakość pracy MP89

Osiągnięcia sportowe

Pomagamy Kacperkowi

Spartakiada Przedszkolaków

Nasi zwycięzcy!!!!!!!

Piątek 06.05.2016

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący: Katarzyna Brożek

Skarbnik: Joanna Roczniok

Członek: Beata Kuś 

Członek: Agata Bołdys

Członek: Karina Motyka

Konto Rady Rodziców

87124013301111000023197707

Konsultacje

Konsultacje z nauczycielami poszczególnych grup i specjalistami odbywają się w naszym przedszkolu po uprzednim umówieniu się.

Rekrutacja na rok 2016/2017

Rekrutacja na wolne miejsca na rok szkolny 2016/2017  rozpocznie się  10.03.2016r. od godziny 8.00 i potrwa do  25.03.2016r do godziny 16.00.

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci uczęszczające obecnie do naszego Przedszkola, których rodzice wypełnią deklarację o kontynuowaniu edukacji w naszej placówce.

Deklaracje będą od 01.03 2016r  dostępne u nauczycieli grup.

Wypełnioną deklarację należy złożyć u nauczyciela grupy najpóźniej do dnia 4 marca. Nie złożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

http://katowice.eu/Strony/Rekrutacja-do-przedszkoli-na-rok-szkolny-20162017.aspx- informacje UM KAtowice

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego - https://katowice.nabory.pl/.

Dyżur wakacyjny

  Dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu 16.08-31.08.2016r

Witamy na stronie Miejskiego Przedszkola nr 89

 Dajcie dzieciom słońce, żeby łez nie było, Dajcie dzieciom słońce,dajcie dzieciom miłość. 

  Dajcie dzieciom słońce,całe słońce z nieba, Żeby mogły tańczyć, mogły śpiewać.

                                                             Wanda Chotomska

 
 
 • Chciałybyśmy, aby dzieci czuły się w przedszkolu jak w domu, mogły rozwijały swoje indywidualne zainteresowania, poprzez poszukiwanie, działanie odkrywały świat, traktowały drugiego człowieka po partnersku i z wzajemnym szacunkiem.  Dbały o swój rozwój fizyczny i prawidłową postawę ciała.

    Dlatego też pragniemy współpracować z najbliższym środowiskiem dziecka, prezentować jego umiejętności na forum uroczystości przedszkolnych i nie tylko. Prowadzić zajęcia kompensacyjno- korekcyjne.

 •  

  Zapraszamy rodziców do udziału w akcji "Drzewo dla Przedszkola". Celem akcji jest zastąpienie wyciętych drzew nowymi.W ramach akcji można przynieść sadzonki drzew i tuji lub wspomóc finansowo naszą akcję.                                                Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

 •                   "Jurajska Spiżarnia" zaprasza nasze dzieci na wycieczkę dnia 31.05.2016r tj wtorek. Wyjeżdżamy do Jury Krakowsko- Częstochowskiej.Koszt wycieczki 50zł

 •        Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny,który odbędzie się 02.06.2016r tj. czwartek od godz 15.30

 • Załącznik do rozporzadzenia MEN z dnia 30 maja 2014 r. (poz.803) + proponowane zmiany w 2016r.( zaznaczone na czerwono)

  PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego  w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy  i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Opłaty za przedszkole

Przypominam, że opłaty za przedszkole dokonujemy za miesiąc z góry do 10-tego każdego miesiąca!!!

W związku z wprowadzeniem przez ZOJO od dnia 01.01.2013 systemu naliczania odsetek za nieterminowe płatności prosimy o nie zaokrąglanie oraz nie naliczanie odsetek do podanych kwot samemu, gdyż są one naliczane w następnym miesiącu.

Wiadomości

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 89 w Katowicach
  Miejskie Przedszkole nr 89
  40-719 Katowice
  ul. Zadole 26a
 • 32 25 45 760;
  fax: 32 25 21 505

Galeria zdjęć