Misie

Ramowy rozkład dnia

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy:

mgr Małgorzata Adamczyk Szwydczenko- nauczyciel powadzący 

mgr Dorota Łopieńska-Wójcik

pomoc nauczyciela: Danuta Lubach
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE „Misie"

Godziny pracy grupy: 8.00 – 15.00

Podstawę programową realizujemy w godzinach 8.00 – 14.00

 

PORANEK  7.00 – 8.45

-Zabawy integrujące, rozwijające pomysłowość i twórczą inicjatywę dzieci

- ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe

- realizacja zadań i treści programowych

- ćwiczenia kształcące sposzczegawczość, uwagę, umiejętności kojarzenia, sprawność manualną

- ćwiczenia oddechowe,językowe,ruchowe,taneczne, poranne

ŚNIADANIE   8.45 – 9.30

- wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania


ZAJĘCIA PROGRAMOWE  9.30 – 12.00

- realizacja zadań edukacyjno – wychowawczych zgodnie z podstawa programową w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowane do możliwości dziecka (działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna)

- swobodne zabawy na placu zabaw , spacery,wycieczki, zabawy sportowe

- zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci

- zajęcia z j. angielskiego wtorek-10.45

- wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku


OBIAD  12.00 - 12.30

- usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przezwyciężanie uprzedzeń, przyzwyczajenie do zdrowego żywienia


POOBIEDNI RELAKS   12.30 -14.00

-odpoczynek dzieci na leżakach
 

PODWIECZOREK   14.00 – 14.30

- wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku


 

WSPÓLNE I INDYWIDUALNE FORMY PRACY Z DZIEĆMI   14.30 – 17.00

- aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali

- pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności

- tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój indywidualnych cech

- udział w ćwiczeniach korekcyjno – kompensacyjnych i zajęciach dodatkowych

- rozchodzenie się dzieci

- kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb

 

Harmonogram zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów:

wtorek- psycholog 

wtorek,środa- logopeda

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 89 w Katowicach
    Miejskie Przedszkole nr 89
    40-719 Katowice
    ul. Zadole 26a
  • 32 25 45 760;

Galeria zdjęć