SIEDZIBA DYREKTOR ORGAN PRZEDSZKOLA STATUT REGULAMIN ZFŚS STRUKTURA PRZEDSZKOLA CELE I ZADANIA TRYB DZIAŁANIA ZASADY ODPŁATNOŚCI BIP MAJĄTEK REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE KONTROLE OGŁOSZENIA REDAKCJA BIP INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP INWENTARZ OFERTY PRACY OFERTY PRACY-ogłoszenie wyników ZAMÓWIENIA PUBLICZNE-zaproszenie do składania ofert PODSTAWA PRAWNA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP INSPEKTOR OCHRONY DANYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE Informacja o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Deklaracja dostępności

TRYB DZIAŁANIA

 

 

Podstawa prawną powołania i funkcjonowania jednostki

ZSP nr14 działa na podstawie art.7ust.1pkt8, art.18ust.2 pkt.9,lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (DZ. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.),art.8ust.2 ptk1,art.88ust.1i2,w zw.z art.91 ust. 1i9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r.,poz.1082 ze zm.) i art.12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

 


Udostępniający: Dorota Łopieńska -Wójcik

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Łopieńska -Wójcik 

czas udostępnienia:2014.10.09

czas wytworzenia:2022.10.07

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 89 w Katowicach
    Miejskie Przedszkole nr 89
    40-719 Katowice
    ul. Zadole 26a
  • 32 25 45 760;

Galeria zdjęć