SIEDZIBA DYREKTOR ORGAN PRZEDSZKOLA STATUT REGULAMIN ZFŚS STRUKTURA PRZEDSZKOLA CELE I ZADANIA TRYB DZIAŁANIA ZASADY ODPŁATNOŚCI BIP MAJĄTEK REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE KONTROLE OGŁOSZENIA REDAKCJA BIP INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP INWENTARZ OFERTY PRACY OFERTY PRACY-ogłoszenie wyników ZAMÓWIENIA PUBLICZNE-zaproszenie do składania ofert PODSTAWA PRAWNA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP INSPEKTOR OCHRONY DANYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE Informacja o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Deklaracja dostępności

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP

 Biuletyn Informacji Publicznej


1. Opis elementów na stronie


Menu- zawiera odnośniki do dokumentów pogrupowanych według indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów i do dokumentów pogrupowanych według kryteriów merytorycznych.


Informacje nieudostępniane w Biuletynie - odnośnik do podstrony zawierającej informację o dokumentach nieudostępnianych

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposobach i procedurach uzyskania dostępu do tych dokumentów.

Instrukcja - odnośnik do podstrony zawierającej instrukcję korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.

Redakcja Biuletynu - odnośnik do podstrony zawierającej informację o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu

Rejestr zmian - odnośnik do podstrony zawierającej informację o zmianach dokonywanych na dokumentach wprowadzonych wcześniej do Biuletynu.

 

2. Nawigacja


Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych ikon Menu. Klikając w jeden z aktywnych elementów użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu „Menu". Na podobnych zasadach odbywa się przechodzenie do kolejnych podkatalogów. 
Na stronę główną przenosi link „strona główna" dostępny z każdego poziomu Biuletynu.


3. Praca z dokumentami


Dokumenty zamieszczone w Biuletynie są dostępne z poziomu Menu 
 Klikając w jeden z elementów aktywnych Menu  użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę zawierającą dwa pola: pole Menu, a także pole Wyboru Dokumentów, w którym znajdują się dokumenty przyporządkowane do konkretnego elementu Menu. Klikając w kolejne podkatalogi liczba dokumentów w polu Wyboru będzie maleć, gdyż będą wyświetlane tylko dokumenty przypisane do konkretnego z podkatalogów.


Dostępność z poziomu „Rejestru zmian". Z tego poziomu dostępne są dokumenty, na których dokonywane były prace redakcyjne. Po kliknięciu w odnośnik „Rejestr zmian" dostępny z każdego poziomu Biuletynu, użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą listę dokumentów, na których dokonywane były zmiany wraz z opisem tych zmian. Klikając na dokumen użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

 

4. Wyszukiwanie

 

Zawartość Biuletynu można przejrzeć klikając na daną ikonę menu

 


Udostępniający: Dorota Łopieńska -Wójcik

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Łopieńska -Wójcik 

czas udostępnienia:2014.10.09

czas wytworzenia:2014.10.08

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 89 w Katowicach
    Miejskie Przedszkole nr 89
    40-719 Katowice
    ul. Zadole 26a
  • 32 25 45 760;

Galeria zdjęć